Październik

28

Sprawdzenie stanu technicznego drzwi drewnianych w mieszkaniu

Stan powłoki lakierniczej skrzydła badamy poprzez wyszukanie mikropęknięć i uszkodzeń mechanicznych. Następnie sprawdzamy stan połączeń stolarskich, połączenia w rogach ramek mocujących szkło. Warto zwrócić uwagę na przekroje poprzeczne u góry i na spodzie skrzydła. Występujące braki w powierzchni powinno się uzupełnić odpowiednimi zaprawkami do drewna. Stan drzwi sprawdzimy także przez sprawdzenie szczelności drzwi. Czynimy to przy zaryglowanych zamkach.

Drzwi osadzone prawidłowo nie powinny wyczuwać jakichkolwiek przewiewów. Jeśli występują, to przyczyną może być zły montaż ościeżnicy, wypaczenie skrzydła, brak uszczelek. Nieszczelność usuwamy ryglując drzwi na zawiasach, najlepiej w blachach kątowych w ościeżnicy – od strony zamka. Przed nadejściem mrozów dokonujemy dokładnej regulacji. Podczas zużycia uszczelek konieczna jest ich szybka wymiana. Zamki w drzwiach nie wymagają prawie żadnej konserwacji. W celu ulepszenia ich właściwości estetycznych producenci nie zalecają używanie smarów w płynie, specyficznych środków czyszczących taki mechanizm. Najlepsze możliwości zapewnia biały smar do konserwacji rygli i innych widocznych elementów trących.


Napisz komentarz

Musisz być zalogowany żeby móc komentować.