Maj

14

Trudności wychowawcze, jak ich unikać?

Trudności wychowawcze to przede wszystkim niepożądane zachowania wśród członków rodziny względem innych, na które często wpływa środowisko zewnętrzne. Trudności wychowawcze są częstym problemem we współczesnych rodzinach, ale zjawisko to towarzyszy nam już od bardzo dawna. Trudności wychowawcze często wynikają z nieporozumień między pokoleniami dzieci i rodziców. Często to oczekiwania rodziców względem dzieci są często zbyt wysokie, co prowadzi do konfliktu. Jakie są jednak tego główne przyczyny? Przyczynami często są problemy występujące w rodzinie, problemy w szkolnym środowisku, ale także problemy, które występują w danej jednostce.  Problemami, które najczęściej występują w rodzinie to  pogorszenie sytuacji materialnej, niewydalanie rodziny, dezintegracja rodzinna czy złe postawy wychowawcze.  Wszystko to co sprawia, że rodzina odbiega od tak zwanego idealnego modelu rodziny. Teoretycznie sytuacja materialna nie wpływa źle na wychowanie, ale już poczucie zagrożenia bytu dzieci młodzieży wpływa negatywnie na ich rozwój. Co również negatywnie wpływa na wychowanie? Wbrew pozorom znaczenie ma również kolejność w jakiej przychodzą na świat dzieci. Konflikty mogą występować, gdyż dzieci najmłodsze często bywają najbardziej rozkapryszone i leniwe, a najstarsze dzieci często chcą dominować. Dzieci pozamałżeńskie, bądź te które przez rodziców były nieplanowane również mogą stanowić podstawę do powstawania trudności wychowawczych.

Również niesamowicie ważne jest przy chęci wyeliminowania problemów wychowawczych zapobieganie długich rozłąk dzieci z rodzicem, gdyż to może również nieść ze sobą żale i pretensje, a co za tym idzie trudności wychowawcze. Również to na co nie mamy wpływu, czyli śmierć czy choroba bliskich nam osób jest tego źródłem.  Aby wyeliminować problemy z wychowaniem w rodzinie należy przede wszystkim zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, okazywać im uczucia i miłość, szczerze rozmawiać, służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów.