Maj

25

Bezstresowe wychowanie.

Jest wiele sposobów na wychowywanie dzieci, które niosą ze sobą wiele kontrowersji, gdyż oczywiście to od rodzica zależy w jaki sposób będziemy zapewniać naszej pociesze rozwój. Jednym z bardziej popularnych sposobów wychowania jest wychowanie bezstresowe. Na czym ono w rzeczywistości polega i czy rzeczywistości jest tak bardzo skuteczne? Powszechnie bezstresowe wychowanie większości rodziców kojarzy się z tym, że naszemu dziecku wolno robić wszystko, a my jako jego opiekunowie nie mamy prawa zabronić mu robić tego na co ma ochotę.

Brzmi absurdalnie i rzeczywiście tak nie jest. Przede wszystkim warto we wszystkim zachować zdrowy rozsądek, a wychowanie bezstresowe wiąże się przede wszystkim z konsekwencją i zrozumieniem. Ważne jest, aby na zachowanie naszego dziecka spoglądać jego oczami, czyli próbować zrozumieć dlaczego to co robi tak bardzo go intryguje i interesuje. Czasami zaraz krzyczeć „Nie, nie wolno Ci!” wystarczy wyprzedzić jego ruchy i wytłumaczyć dziecku, pokazać, że to co zrobi może być dla niego niebezpieczne, bądź szkodliwe. Dziecku należy pokazywać i tłumaczyć jak najwięcej, jego zainteresowanie światem jest tak wielkie, że z pewnością nie znudzi się naszymi opowieściami.  Bardzo ważne jest, aby być konsekwentnym i stanowczym, tylko dzięki temu dziecko będzie uważało nasze prośby za poważne i godne wykonania. Jeśli uważamy, że jakieś zachowanie wymaga kary, bo było złe nie bójmy się tego. Ważne, żeby jej przyczyny były dziecku dobrze znane oraz kara odbyła się szybko i w równowadze z jego przewinieniem. Kara nie może być zbyt surowa, jeśli czyn był dość błahy, ale niepożądany. Podobnie sprawa ma się w sytuacji nagród. Nie może mieć absolutnie miejsca sytuacja w której obiecana nagroda wcale się nie pojawi. Takie zachowanie rodzica w dziecku wzbudza brak zaufania i traktowanie naszych gróźb i obiecanych nagród niepoważnie. Bezstresowemu wychowaniu podlega oczywiście niekierowanie się emocjami, należy dziecku oczywiście powiedzieć o tym, że w tej chwili jesteśmy na nie źli, ale należy także zaznaczyć, że do tematu powrócimy, ale wtedy gdy sami ochłoniemy.

Maj

14

Trudności wychowawcze, jak ich unikać?

Trudności wychowawcze to przede wszystkim niepożądane zachowania wśród członków rodziny względem innych, na które często wpływa środowisko zewnętrzne. Trudności wychowawcze są częstym problemem we współczesnych rodzinach, ale zjawisko to towarzyszy nam już od bardzo dawna. Trudności wychowawcze często wynikają z nieporozumień między pokoleniami dzieci i rodziców. Często to oczekiwania rodziców względem dzieci są często zbyt wysokie, co prowadzi do konfliktu. Jakie są jednak tego główne przyczyny? Przyczynami często są problemy występujące w rodzinie, problemy w szkolnym środowisku, ale także problemy, które występują w danej jednostce.  Problemami, które najczęściej występują w rodzinie to  pogorszenie sytuacji materialnej, niewydalanie rodziny, dezintegracja rodzinna czy złe postawy wychowawcze.  Wszystko to co sprawia, że rodzina odbiega od tak zwanego idealnego modelu rodziny. Teoretycznie sytuacja materialna nie wpływa źle na wychowanie, ale już poczucie zagrożenia bytu dzieci młodzieży wpływa negatywnie na ich rozwój. Co również negatywnie wpływa na wychowanie? Wbrew pozorom znaczenie ma również kolejność w jakiej przychodzą na świat dzieci. Konflikty mogą występować, gdyż dzieci najmłodsze często bywają najbardziej rozkapryszone i leniwe, a najstarsze dzieci często chcą dominować. Dzieci pozamałżeńskie, bądź te które przez rodziców były nieplanowane również mogą stanowić podstawę do powstawania trudności wychowawczych.

Również niesamowicie ważne jest przy chęci wyeliminowania problemów wychowawczych zapobieganie długich rozłąk dzieci z rodzicem, gdyż to może również nieść ze sobą żale i pretensje, a co za tym idzie trudności wychowawcze. Również to na co nie mamy wpływu, czyli śmierć czy choroba bliskich nam osób jest tego źródłem.  Aby wyeliminować problemy z wychowaniem w rodzinie należy przede wszystkim zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, okazywać im uczucia i miłość, szczerze rozmawiać, służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów.